Maandag t/m vrijdag
Van 09:00 - 17:00 uur.

Aanmelden hulp
Contactformulier

Vacatures

Vacatures Cliëntenraad (M/V)

Onze orthopedagogische praktijk Inter-eos groeit en is daarom nu voorbereidend bezig haar cliëntenraad in te richten. Daarom zijn we op zoek naar cliënten (M/V) die zitting zouden willen nemen in deze raad. Ons doel is onze cliëntenraad per 01 januari 2019 te hebben ingericht.

De leden van de cliëntenraad geven gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van Inter-eos en komen minimaal één keer per kwartaal bij elkaar in het kantoor van Inter-eos te Schagen samen. Je denkt mee over het beleid van de organisatie, haar producten en diensten, samenwerkingen en de consequenties daarvan. Ons streven gaat ernaar uit om het perspectief van onze cliënten continu leidend te laten zijn in onze hulpverlening. Als kritisch lid van de cliëntenraad lever je hieraan een onmisbare positieve bijdrage. Samen formuleer je op tal van terreinen verbeterpunten voor onze dienstverlening. Bijvoorbeeld over de wijze waarop we werken, hoe we samenwerken, waar we ons meer op zouden moeten richten of juist niet.

Voor nieuwe cliëntenraadsleden geldt dat zij een Verklaring Omtrent Gedrag moeten overleggen. De kosten daarvan worden door Inter-eos vergoed. Deelname aan de cliëntenraad is voor minimaal twee jaar. Je krijgt per bijgewoonde vergadering een kleine vergoeding.

Informatie en sollicitatie

Voor informatie over deze vacature kun je contact opnemen met drs. Mw. M. Dodde, operationeel directeur, via m.dodde@inter-eos.nl

Heb je interesse? Mail dan je motivatiebrief, je CV uiterlijk 01 november 2018 aan Inter-eos t.a.v. de cliëntenraad, Harmenkaag 27, 1741 LA te Schagen (NH).

Ambulante Hulpverleners (Jeugdzorgwerkers C)

Binnen de jeugdzorg ben jij degene die zich met hart en ziel inzet om kinderen een veilig en liefdevolle omgeving te geven waarin zij meetellen, kansen krijgen en zichzelf kunnen ontwikkelen en ontplooien.

Inter-eos biedt jeugdigen (0-25) en hun gezin in verschillende regio’s in Noord-Holland Jeugd-en Opvoedhulp. Onze missie: met ambulante hulp de veerkracht en het zelfvertrouwen van kinderen, jongeren en het gezin versterken, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Wij bieden hulp in het gezin, op school, en in de wijk. De cliënt staat centraal, en de hulpbronnen rondom het gezin worden ingezet en versterkt.

Wij zijn een betrokken organisatie, met enthousiaste en leergierige professionals. Wegens sterke groei zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s met (enige) ervaring.

 

Ambulante Hulpverleners (jeugdzorgwerkers C)

Aanstelling is voor maximaal 24-36 uur per week

De belangrijkste taken:
Het bieden van ondersteuning en psychosociale hulp in gezinnen. In samenspraak met cliënt en gezin ondersteuningsplan opstellen. Doelen uitwerken en op methodische wijze een stappenplan ontwikkelen. Samenwerken met andere betrokken partijen.

De functie vraagt:
Minimaal een afgeronde HBO opleiding en bij voorkeur een voltooide IAG opleiding. Kennis van methodieken zoals de systeemtheorie, de contextuele en oplossingsgerichte benadering en in staat deze in de praktijk toe te passen. Stressbestendig. Groot improviserend vermogen. Je kan outreachend en zelfstandig werken.

Je hebt kennis van onze doelgroep en ervaring/affiniteit in het werken met jongeren met complexe (gedrags-)problemen. Je bent bekend met de verschillende hulpverleningsmethodieken. Tevens heb je ervaring opgedaan met crisiswerk.

Je geeft in samenwerking met je collega’s en de behandelcoördinator uitvoering aan het behandelproces, waarbij je zowel zelfstandig als in teamverband taken uitvoert. Je levert een actieve bijdrage aan de totstandkoming en uitvoering van het behandelplan; je draagt zorg voor de groeps-en/of individuele behandeling en begeleiding van jongeren en hun gezin/ systeem. Je neemt deel aan mdo’s. Als persoonlijk begeleider onderhoud je de in-en externe contacten. Je maakt rapportages en zorgt zelfstandig voor de coördinatie van de hulpverlening voor je caseload en een goed verloop van de dagelijkse processen in het team.

Klantgerichtheid, samenwerken, resultaatgerichtheid en initiatief zijn de kerncompetenties die we van iedere werknemer vragen. Daarnaast ben je flexibel en een echte doorzetter. Je bent goed in het zelfstandig plannen en organiseren van je werkzaamheden en kunt omgaan met conflict- en stresssituaties. Je beschikt over de-escalerende vaardigheden. In je contacten met cliënten, ouders, het netwerk en collega’s ben je oplettend en kun je zowel schriftelijk als mondeling helder communiceren. Daarbij wil je je graag verder ontwikkelen en sta je open voor feedback en deskundigheid van anderen.

Om in aanmerking te komen voor deze functie is een positieve Veerklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist. Het natrekken van referenties en het controleren van diploma’s maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Ons aanbod:
Wij bieden in eerste instantie een jaarcontract. Verder bieden wij een boeiende baan binnen een dynamische organisatie die wil innoveren, een zelfstandige werkplek, deskundige collega’s en goede begeleiding. Je krijgt de gelegenheid je te ontwikkelen en actief bij te dragen aan de behandeling van onze doelgroep en ontwikkeling van je team.

Salariëring en arbeidsvoorwaarden conform CAO Jeugdzorg schaal. Voor nadere inlichtingen kun je contact opnemen met dhr. Zuidema (06-34024064) of mw. Dodde (m.dodde@inter-eos.nl).

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt op prijs gesteld.

Kinder- en Jeugdpsychiater / Klinisch Psycholoog

Orthopedagogische Praktijk Inter-eos biedt jeugdigen en hun gezin in verschillende regio’s in
Noord-Holland Ambulante Jeugd-en Opvoedhulp. Onze missie: met ambulante hulp de
veerkracht en het zelfvertrouwen van kinderen, jongeren en het gezin versterken, zodat zij
zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Wij bieden hulp in het gezin, op school, en in de wijk. De cliënt staat centraal, en de
hulpbronnen rondom het gezin worden ingezet en versterkt.

Wij zijn een betrokken organisatie, met enthousiaste en leergierige professionals. Wegens
groei zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s met (enige) ervaring.

Kinder- en Jeugdpsychiater / Klinisch psycholoog

Functieomschrijving
Binnen uw multidisciplinaire team bent u medisch eindverantwoordelijke voor de kinder- en
jeugd diagnostiek en behandeling van patiënten. Hiërarchisch valt u onder de
verantwoordelijkheid van het management. In de dagelijkse praktijk echter geniet u een
grote vrijheid bij het bepalen van keuzes in het behandelbeleid.

De functie van Kinder- en Jeugdpsychiater bestaat uit de volgende werkzaamheden:
• Stellen van diagnoses, geven van specialistische adviezen, medicatieadviezen/
behandeling en consultatie.
• Het doen van psychiatrische therapieën en gedragsinterventies bij cliënten en hun systemen
in nauwe samenwerking met de andere teamleden.
• Supervisie, werkbegeleiding en sturing van het team
Functie-eisen.
• U beschikt over een afgeronde opleiding tot psychiater en bent als zodanig geregistreerd.
• U bent in staat om vraaggericht en resultaatgericht te werken en u beschikt over
een bedrijfsmatige instelling en ondernemende geest.
• Affiniteit en ervaring met de soms zeer complexe en psychiatrie en co-morbiditeit van
kinderen en jongeren het kind/jongere in interactie met de ouders en in de
opvoedingscontext.
• Interesse in systeemgericht werken.
• Flexibel kunnen schakelen tussen afwisselende werkzaamheden.

Om in aanmerking te komen voor deze functie is een positieve Verklaring Omtrent Gedrag
(VOG) vereist. Het natrekken van referenties en het controleren van diploma’s maakt
onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Ons aanbod:
Wij bieden in eerste instantie een jaarcontract. Er zijn mogelijkheden om deze functie als
zelfstandige te vervullen. Verder bieden wij een boeiende baan binnen een dynamische
organisatie die wil innoveren, een zelfstandige werkplek en deskundige en gedreven
collega’s.

Salariëring en arbeidsvoorwaarden conform CAO Jeugdzorg schaal. Voor nadere inlichtingen
kun u contact opnemen met dhr. E. Zuidema (06-34024064) of mw. M. Dodde
(m.dodde@inter-eos.nl).

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt op prijs gesteld