Maandag t/m vrijdag
Van 09:00 - 17:00 uur.

Aanmelden hulp
Contactformulier

Vacatures

Over Inter-eos:

Inter-eos / Inter-tempus
Inter-eos biedt ambulante jeugdhulp. Wij ondersteunen jeugdigen en hun ouders wanneer opgroeien niet vanzelf gaat. Samen brengen wij de problemen in kaart en zoeken wij naar oplossingen op maat. Hierbij zetten wij de kracht en talenten van de jeugdigen zelf en de mensen om hen heen in. Tegelijkertijd tijd zetten wij in op preventie. Kijk voor meer informatie op www.inter-eos.nl

Voor Verblijf heeft Inter-eos “Terug naar normaal” ontwikkeld. Kleinschalige verblijfsplekken voor jongeren die tijdelijk niet thuis kunnen wonen.

Ter ondersteuning in ons werkgebied, zoeken wij:

Jeugd-en gezinsprofessionals

Binnen de jeugdzorg ben jij degene die zich met hart en ziel inzet om kinderen een veilig en liefdevolle omgeving te geven waarin zij meetellen, kansen krijgen en zichzelf kunnen ontwikkelen en ontplooien.

Inter-eos biedt jeugdigen (0-25) en hun gezin in verschillende regio’s in Noord-Holland Jeugd-en Opvoedhulp. Onze missie: met ambulante hulp de veerkracht en het zelfvertrouwen van kinderen, jongeren en het gezin versterken, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Wij bieden hulp in het gezin, op school, en in de wijk. De cliënt staat centraal, en de hulpbronnen rondom het gezin worden ingezet en versterkt.

Wij zijn een betrokken organisatie, met enthousiaste en leergierige professionals. Wegens sterke groei zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s met (enige) ervaring.

Jeugd-en gezinsprofessionals

Aanstelling is voor 24-36 uur per week

De belangrijkste taken:

Het bieden van ondersteuning en psychosociale hulp in gezinnen. In samenspraak met cliënt en gezin ondersteuningsplan opstellen. Doelen uitwerken en op methodische wijze een stappenplan ontwikkelen. Samenwerken met andere betrokken partijen.

De functie vraagt:

Minimaal een afgeronde HBO opleiding en bij voorkeur een voltooide IAG opleiding. Kennis van methodieken zoals de systeemtheorie, de contextuele en oplossingsgerichte benadering en in staat deze in de praktijk toe te passen. Stressbestendig. Groot improviserend vermogen. Je kan outreachend en zelfstandig werken.

Je hebt kennis van onze doelgroep en ervaring/affiniteit in het werken met jongeren met complexe (gedrags-)problemen. Je bent bekend met de verschillende hulpverleningsmethodieken. Tevens heb je ervaring opgedaan met crisiswerk.

Je geeft in samenwerking met je collega’s en de zorgcoördinator uitvoering aan het hulpverleningsproces, waarbij je zowel zelfstandig als in teamverband taken uitvoert. Je levert een actieve bijdrage aan de totstandkoming en uitvoering van het ondersteuningsplan; je draagt zorg voor de groeps-en/of individuele behandeling en begeleiding van jongeren en hun gezin/ systeem. Je neemt deel aan mdo’s. Als persoonlijk begeleider onderhoud je de in-en externe contacten. Je maakt rapportages en zorgt zelfstandig voor de coördinatie van de hulpverlening voor je caseload en een goed verloop van de dagelijkse processen in het team.

Klantgerichtheid, samenwerken, resultaatgerichtheid en initiatief zijn de kerncompetenties die we van iedere werknemer vragen. Daarnaast ben je flexibel en een echte doorzetter. Je bent goed in het zelfstandig plannen en organiseren van je werkzaamheden en kunt omgaan met conflict- en stresssituaties. Je beschikt over de-escalerende vaardigheden. In je contacten met cliënten, ouders, het netwerk en collega’s ben je oplettend en kun je zowel schriftelijk als mondeling helder communiceren. Daarbij wil je je graag verder ontwikkelen en sta je open voor feedback en deskundigheid van anderen.

Om in aanmerking te komen voor deze functie is een positieve Veerklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist. Het natrekken van referenties en het controleren van diploma’s maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Ons aanbod:

Wij bieden in eerste instantie een jaarcontract. Verder bieden wij een boeiende baan binnen een dynamische organisatie die wil innoveren, een zelfstandige werkplek, deskundige collega’s en goede begeleiding. Je krijgt de gelegenheid je te ontwikkelen en actief bij te dragen aan de behandeling van onze doelgroep en ontwikkeling van je team.

Salariëring en arbeidsvoorwaarden conform CAO Jeugdzorg schaal.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Soort dienstverband: Fulltime, Parttime, Bepaalde tijd


Gedragswetenschapper A.

Ben je gedragswetenschapper A? Kom dan bij ons werken. We hebben je nodig. Je zult achteraf vaststellen dat je deze stap veel eerder had willen zetten! (16-24 uur)

Locatie/Standplaats: Schagen /Alkmaar

Organisatie: Orthopedagogische praktijk Inter-eos
Inter-eos biedt ambulante jeugdhulp. Wij ondersteunen jeugdigen en hun ouders wanneer opgroeien niet vanzelf gaat. Samen brengen wij de problemen in kaart en zoeken wij naar oplossingen op maat. Afgestemd op de cliënt. Hierbij zetten wij de kracht en talenten van de jeugdigen zelf en de mensen om hen heen in. Tegelijkertijd tijd zetten wij graag in op preventie.

Perspectief bieden, zelfredzaamheid versterken en toe leiden naar werk en scholing staan bij ons centraal. Samen met de cliënt. Om tot goede resultaten en tevreden cliënten te komen is de zorgrelatie van het allergrootste belang. Daarom sluiten wij aan bij de leefwereld van de jeugdige en zijn systeem en staat bejegening bij ons hoog op de agenda.

De functie
Je werkt binnen een (multidisciplinair) team van gedreven jeugdzorgwerkers. Natuurlijk doe je onderzoek ten behoeve van screening en diagnostisering van jeugdigen die bij Inter-eos worden aangemeld. Daarnaast geef je vanuit je eigen vakinhoudelijke kennis adviezen aan onze jeugdzorgwerkers. Je levert hierbij een duidelijke inhoudelijke bijdrage aan de uitvoering door de jeugdzorgwerkers binnen Inter-eos in het werkveld.
Je functie binnen Inter-eos biedt een grote mate van zelfstandigheid. Dit betekent bijvoorbeeld zelf uitvoering geven aan de te verrichten onderzoeken maar ook het leveren van een bijdrage aan de werk- en beleidsontwikkeling binnen Inter-eos als geheel als ook binnen de bestaande teams. Je bent verder verantwoordelijk voor onder meer het voorlichten van opdrachtgevers, collega’s en professionals en uitbrengen van advies aan burgers en professionals, die een beroep doen op Inter-eos.

Wat vragen wij?
Je bent oplossingsgericht en gericht op samenwerking. Communicatief ben je uiterst vaardig en weet je verbinding te maken met de ander. Vanuit een positieve instelling en een scherpe analytische blik, ben je creatief en in staat om out-of-the box te denken, waarbij je kijkt wat wél mogelijk is. Je bent empathisch, maar ook goed in staat om verantwoordelijkheid daar te leggen waar die echt hoort. Je bent een stressbestendige en enthousiasmerende persoonlijkheid. Je weet betrokkenen te activeren om zelf oplossingen te bedenken en deze op te pakken.

Daarnaast beschik je over:

 • een afgeronde academische opleiding orthopedagogiek/gezinspedagogiek of psychologie
 • BIG- en/of SKJ-registratie; een aantekening diagnostiek NIP of NVO
 • recente ervaring op het gebied van screenende diagnostiek en kennis van passende behandelingen;
 • kennis van en minimaal 5-7 jaar werkervaring in de jeugdhulpverlening, volwassenen-GGZ, -ouderenmishandeling en/of echtscheidingsproblematiek
 • kennis van Signs Of Safety en oplossingsgericht werken; ervaring met netwerkoverleggen
 • kennis van en ervaring met het drang- en dwangkader
 • Ervaring met het coachen van collega-jeugdzorgwerkers

Wat we bieden?

 • werk binnen een dynamische organisatie, gericht op innovatie en ontwikkeling
 • deelname aan deskundigheidsbevordering
 • salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden volgens CAO Jeugdzorg en afhankelijk van opleiding en ervaring
 • jaarcontract met intentie deze om te zetten naar een vaste baan
 • pensioenregeling van het pensioenfonds Zorg en Welzijn

Meer weten?
Voor meer informatie over de functie en de sollicitatieprocedure kun je per mail contact opnemen met

 1. Mi-hyun Dodde, e-mailadres; m.dodde@inter-eos.nl

Extra informatie 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt op prijs gesteld.


Vacatures Cliëntenraad (M/V)

Onze orthopedagogische praktijk Inter-eos groeit en is daarom nu voorbereidend bezig haar cliëntenraad in te richten. Daarom zijn we op zoek naar cliënten (M/V) die zitting zouden willen nemen in deze raad. Ons doel is onze cliëntenraad per 01 januari 2019 te hebben ingericht.

De leden van de cliëntenraad geven gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van Inter-eos en komen minimaal één keer per kwartaal bij elkaar in het kantoor van Inter-eos te Schagen samen. Je denkt mee over het beleid van de organisatie, haar producten en diensten, samenwerkingen en de consequenties daarvan. Ons streven gaat ernaar uit om het perspectief van onze cliënten continu leidend te laten zijn in onze hulpverlening. Als kritisch lid van de cliëntenraad lever je hieraan een onmisbare positieve bijdrage. Samen formuleer je op tal van terreinen verbeterpunten voor onze dienstverlening. Bijvoorbeeld over de wijze waarop we werken, hoe we samenwerken, waar we ons meer op zouden moeten richten of juist niet.

Voor nieuwe cliëntenraadsleden geldt dat zij een Verklaring Omtrent Gedrag moeten overleggen. De kosten daarvan worden door Inter-eos vergoed. Deelname aan de cliëntenraad is voor minimaal twee jaar. Je krijgt per bijgewoonde vergadering een kleine vergoeding.

Informatie en sollicitatie

Voor informatie over deze vacature kun je contact opnemen met drs. Mw. M. Dodde, operationeel directeur, via m.dodde@inter-eos.nl

Heb je interesse? Mail dan je motivatiebrief, je CV uiterlijk 01 november 2018 aan Inter-eos t.a.v. de cliëntenraad, Harmenkaag 27, 1741 LA te Schagen (NH).


Ambulante Hulpverleners (Jeugdzorgwerkers C)

Binnen de jeugdzorg ben jij degene die zich met hart en ziel inzet om kinderen een veilig en liefdevolle omgeving te geven waarin zij meetellen, kansen krijgen en zichzelf kunnen ontwikkelen en ontplooien.

Inter-eos biedt jeugdigen (0-25) en hun gezin in verschillende regio’s in Noord-Holland Jeugd-en Opvoedhulp. Onze missie: met ambulante hulp de veerkracht en het zelfvertrouwen van kinderen, jongeren en het gezin versterken, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Wij bieden hulp in het gezin, op school, en in de wijk. De cliënt staat centraal, en de hulpbronnen rondom het gezin worden ingezet en versterkt.

Wij zijn een betrokken organisatie, met enthousiaste en leergierige professionals. Wegens sterke groei zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s met (enige) ervaring.

Ambulante Hulpverleners (jeugdzorgwerkers C)

Aanstelling is voor maximaal 24-36 uur per week

De belangrijkste taken:
Het bieden van ondersteuning en psychosociale hulp in gezinnen. In samenspraak met cliënt en gezin ondersteuningsplan opstellen. Doelen uitwerken en op methodische wijze een stappenplan ontwikkelen. Samenwerken met andere betrokken partijen.

De functie vraagt:
Minimaal een afgeronde HBO opleiding en bij voorkeur een voltooide IAG opleiding. Kennis van methodieken zoals de systeemtheorie, de contextuele en oplossingsgerichte benadering en in staat deze in de praktijk toe te passen. Stressbestendig. Groot improviserend vermogen. Je kan outreachend en zelfstandig werken.

Je hebt kennis van onze doelgroep en ervaring/affiniteit in het werken met jongeren met complexe (gedrags-)problemen. Je bent bekend met de verschillende hulpverleningsmethodieken. Tevens heb je ervaring opgedaan met crisiswerk.

Je geeft in samenwerking met je collega’s en de behandelcoördinator uitvoering aan het behandelproces, waarbij je zowel zelfstandig als in teamverband taken uitvoert. Je levert een actieve bijdrage aan de totstandkoming en uitvoering van het behandelplan; je draagt zorg voor de groeps-en/of individuele behandeling en begeleiding van jongeren en hun gezin/ systeem. Je neemt deel aan mdo’s. Als persoonlijk begeleider onderhoud je de in-en externe contacten. Je maakt rapportages en zorgt zelfstandig voor de coördinatie van de hulpverlening voor je caseload en een goed verloop van de dagelijkse processen in het team.

Klantgerichtheid, samenwerken, resultaatgerichtheid en initiatief zijn de kerncompetenties die we van iedere werknemer vragen. Daarnaast ben je flexibel en een echte doorzetter. Je bent goed in het zelfstandig plannen en organiseren van je werkzaamheden en kunt omgaan met conflict- en stresssituaties. Je beschikt over de-escalerende vaardigheden. In je contacten met cliënten, ouders, het netwerk en collega’s ben je oplettend en kun je zowel schriftelijk als mondeling helder communiceren. Daarbij wil je je graag verder ontwikkelen en sta je open voor feedback en deskundigheid van anderen.

Om in aanmerking te komen voor deze functie is een positieve Veerklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist. Het natrekken van referenties en het controleren van diploma’s maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Ons aanbod:
Wij bieden in eerste instantie een jaarcontract. Verder bieden wij een boeiende baan binnen een dynamische organisatie die wil innoveren, een zelfstandige werkplek, deskundige collega’s en goede begeleiding. Je krijgt de gelegenheid je te ontwikkelen en actief bij te dragen aan de behandeling van onze doelgroep en ontwikkeling van je team.

Salariëring en arbeidsvoorwaarden conform CAO Jeugdzorg schaal. Voor nadere inlichtingen kun je contact opnemen met dhr. Zuidema (06-34024064) of mw. Dodde (m.dodde@inter-eos.nl).

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt op prijs gesteld


Kinder- en Jeugdpsychiater / Klinisch Psycholoog

Orthopedagogische Praktijk Inter-eos biedt jeugdigen en hun gezin in verschillende regio’s in Noord-Holland Ambulante Jeugd-en Opvoedhulp. Onze missie: met ambulante hulp de veerkracht en het zelfvertrouwen van kinderen, jongeren en het gezin versterken, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Wij bieden hulp in het gezin, op school, en in de wijk. De cliënt staat centraal, en de hulpbronnen rondom het gezin worden ingezet en versterkt.

Wij zijn een betrokken organisatie, met enthousiaste en leergierige professionals. Wegens groei zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s met (enige) ervaring.

Kinder- en Jeugdpsychiater / Klinisch psycholoog

Functieomschrijving
Binnen uw multidisciplinaire team bent u medisch eindverantwoordelijke voor de kinder- en jeugd diagnostiek en behandeling van patiënten. Hiërarchisch valt u onder de verantwoordelijkheid van het management. In de dagelijkse praktijk echter geniet u een grote vrijheid bij het bepalen van keuzes in het behandelbeleid.

De functie van Kinder- en Jeugdpsychiater bestaat uit de volgende werkzaamheden:
• Stellen van diagnoses, geven van specialistische adviezen, medicatieadviezen/
behandeling en consultatie.
• Het doen van psychiatrische therapieën en gedragsinterventies bij cliënten en hun systemen
in nauwe samenwerking met de andere teamleden.
• Supervisie, werkbegeleiding en sturing van het team
Functie-eisen.
• U beschikt over een afgeronde opleiding tot psychiater en bent als zodanig geregistreerd.
• U bent in staat om vraaggericht en resultaatgericht te werken en u beschikt over
een bedrijfsmatige instelling en ondernemende geest.
• Affiniteit en ervaring met de soms zeer complexe en psychiatrie en co-morbiditeit van
kinderen en jongeren het kind/jongere in interactie met de ouders en in de
opvoedingscontext.
• Interesse in systeemgericht werken.
• Flexibel kunnen schakelen tussen afwisselende werkzaamheden.

Om in aanmerking te komen voor deze functie is een positieve Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist. Het natrekken van referenties en het controleren van diploma’s maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Ons aanbod:
Wij bieden in eerste instantie een jaarcontract. Er zijn mogelijkheden om deze functie als zelfstandige te vervullen. Verder bieden wij een boeiende baan binnen een dynamische organisatie die wil innoveren, een zelfstandige werkplek en deskundige en gedreven collega’s.

Salariëring en arbeidsvoorwaarden conform CAO Jeugdzorg schaal. Voor nadere inlichtingen kun u contact opnemen met dhr. E. Zuidema (06-34024064) of mw. M. Dodde  (m.dodde@inter-eos.nl).

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt op prijs gesteld