Maandag t/m vrijdag
Van 09:00 - 17:00 uur.

Aanmelden hulp
Contactformulier

Jeugd GGZ

Ambulante Jeugd GGZ

Wanneer er sprake is van (een vermoeden van) psychiatrische problemen bij een kind, wordt Jeugd GGZ ingezet. Bij deze hulpvorm werken we behalve met het kind en het gezin zo nodig ook samen met professionals in het onderwijs en andere hulpverleners.

Voor wie

Jeugd GGZ is bedoeld voor kinderen die door psychiatrische problemen vastlopen in hun ontwikkeling en waarbij het gezin en personen in de omgeving van het kind onvoldoende handvatten hebben om verder te kunnen.

foto-rechts2

DE AANPAK

De precieze invulling van de behandeling hangt af van het type en de ernst van de problemen.
Mogelijke onderdelen zijn:

  • Uitleg over wat er met het kind aan de hand is en hoe je ermee om kunt gaan (psycho-educatie);
  • Gesprekken met het kind, de ouders en overige betrokkenen;
  • Ondernemen van gezamenlijke activiteiten;
  • Op een creatieve manier wordt aansluiting gezocht met jouw leefwereld. We leren hoe dingen voor jou werken (en dat kunnen accepteren) en/of hoe je iets anders kunt doen.

Ambulante Jeugd GGZ wordt zowel individueel als voor het systeem gegeven.

Waar en door wie

De behandeling vindt bij voorkeur thuis plaats. Soms is het verstandiger om gebruik te maken van een locatie in de omgeving van de woonplek van het kind/gezin. Het behandelteam bestaat uit psychologen, orthopedagogen, ambulante gezins-en systeembehandelaren.

Het resultaat

De problemen zijn verdwenen of zodanig verminderd zodat het kind, het gezin en de omgeving goed kunnen omgaan met de problematiek.