Maandag t/m vrijdag
Van 09:00 - 17:00 uur.

Aanmelden hulp
Contactformulier

Ambulante Jeugd- en Opvoedhulp

AMBULANTE INTENSIEVE OPVOEDONDERSTEUNING

Inter-eos biedt hulp aan gezinnen bij wie het opgroeien niet vanzelf gaat. Wij bieden ouders ondersteuning bij het opvoeden. Ook kinderen met psychische problemen kunnen bij ons terecht. Bij Inter-eos staat de jeugdige centraal, wij bieden hulp op maat door onder andere nauw aan te sluiten bij de hulpvraag van het kind en het gezin. Mensen die dicht bij het gezin staan worden betrokken en zo mogelijk ingezet bij het vinden van een oplossing.

Onze medewerkers komen daar waar het nodig is, in het gezin, de kinderopvang of op school.

Onze inzet wordt per gemeente afgesproken. Ook kunt u ons benaderen vanuit een PGB. Wilt u meer weten neemt u dan contact op met onze collega’s van Toegang Inter-eos: 06-34024064/ e-mail: info@inter-eos.nl.

DE AANPAK

Na het in kaart brengen van de hulpvraag, bespreken we met het kind en het gezin welke aanpak en ondersteuning het beste passen bij de vraag. Wij zien het belang van een goede samenwerking tussen hulpverlener en de jeugdige/ouders. Wanneer iedereen achter het gezamenlijke plan staat en heldere doelen heeft geformuleerd is de kans op succes groter. Ambulante Jeugd & Opvoedhulp bestaat uit:

  • Individuele gesprekken, gezinsgesprekken en gesprekken met personen uit de omgeving van het kind of gezin.
  • Opstellen van een ondersteuningsplan met doelen.
  • Werken aan een goede hulprelatie.
  • Verzamelen van informatie om de hulpvraag/probleem helder te krijgen.
  • Observatie van het kind, het gezin en/of de omgeving van het kind.
  • Individuele trainingen voor het kind, het gezin en personen uit de omgeving van het kind.
  • Activiteiten ondernemen ten dienste van te behalen doelen.
  • Schoolmaatschappelijk werk ten behoeve van het kind.
  • Praktische ondersteuning (onder meer het organiseren van de financiën, het huishouden en meegaan naar belangrijke afspraken).
Waar en voor wie

De medewerker Ambulante Jeugd & Opvoedhulp komt bij het gezin thuis, in de kinderopvang, op school en op andere plekken die voor het bereiken van de doelen van belang zijn. De medewerker krijgt ondersteuning van het ambulante Jeugdteam en een gedragswetenschapper.

Het resultaat

Het gezin is in staat om het opvoeden veilig en zonder professionele ondersteuning voort te zetten. De jeugdige groeit op een positieve manier op. Wij zetten in op optimale ontwikkelingsmogelijkheden voor elk kind en elke jongere.