Maandag t/m vrijdag
Van 09:00 - 17:00 uur.

Aanmelden hulp
Contactformulier

Inter-Tempus

inter tempus

Inter-tempus is een organisatie voor innovatieve kleinschalige woonvoorzieningen voor jeugd en jongeren in Noord-Holland. We zijn een gedreven club die buiten de kaders durft te denken om de juiste woonzorg op maat te bieden. We zijn er voor jongeren die in hun leven een kortere of langere periode aangewezen zijn op zorg. Op onze kleinschalige wooninitiatieven krijgen zij een traject op maat, zetten we in op hun behoeften en begeleiden hun groei naar zelfstandigheid. De jongere is in regie.

 

Sommige jongeren hebben in vele verschillende gesloten instellingen gezeten. Zijn van plek naar plek verhuisd. Speciaal voor hen bouwen wij een duurzame plek waar zij zich thuis kunnen gaan voelen, en waar ruimte en tijd is te werken aan perspectief. Met behandeling en begeleiding op maat.

 

Zelfredzaamheid versterken, perspectief bieden en toe leiden naar dagbesteding/werk en scholing staan bij ons centraal. Samen op zoek gaan naar wie je bent (geworden), wie je wilt zijn en hoe je zingeving ervaart in jouw leven. Om tot goede resultaten en tevreden cliënten te komen is de zorgrelatie van het allergrootste belang. Hier zetten wij op in. Een goede vertrouwensrelatie met de jongere opbouwen is cruciaal. Hoe beter de relatie, hoe groter de kans om de gezamenlijke doelen te halen. Daarom sluiten wij aan bij de leefwereld van de jongere en zijn systeem en staat bejegening bij ons hoog op de agenda.

 

Visie en missie

 Visie

Inter-tempus wil voorloper en voorbeeld zijn in ontwikkeling en uitvoering van woonprojecten die bijdragen aan het herstel van het gewone leven van jeugdigen en jongeren die zijn op wat voor manier dan ook vastgelopen zijn in het leven.

Wij geloven in maatwerk en zijn zeer vasthoudend in het samen bouwen van zo’n construct. Net zo lang tot het past. Wij geven niet op, hebben moed en gaan voor de dromen van deze jeugdigen en jongeren.

 

Missie

De missie van Inter-tempus is het ontsluiten van het potentieel van jongeren, met als doel een zo volledig mogelijke participatie binnen het maatschappelijk verkeer. Het opbouwen van een vertrouwensrelatie staat centraal bij ons. Je moet op ons kunnen rekenen, we moeten bovenal betrouwbaar zijn. En vooral kunnen luisteren, zonder oordeel present zijn, naast jou. Zo leiden wij onze mensen op.

 

 

Kernwaarden en uitgangspunten

 

 Kernwaarden:

 

  • Onontdekte mogelijkheden:

Binnen Inter-tempus geloven we dat iedereen onontdekte mogelijkheden bezit. We streven ernaar om momenten te creëren waarin iedereen kan leren te geloven in zichzelf en diens eigen kunnen en deze momenten vertalen in lessen voor het dagelijks leven.

  • Oplossingsgericht werken:

We geloven dat oplossingsgericht werken de jongere perspectief biedt, zijn of haar optimisme versterkt en leidt tot zelfredzaamheid. We willen bij jongeren betrokkenheid en samenwerking stimuleren om zo tot oplossingen te komen.

  • Persoonlijke balans:

Een geloof dat het vinden van een persoonlijk balans tussen risico, beloning en verantwoordelijkheid bijdraagt aan het kunnen toepassen van zelfregulatie door de jongere in het dagelijks leven.

 

Uitgangspunten:

  • Het bereiken van een zo hoog mogelijke mate van autonomie/maatschappelijk herstel;
  • Het stimuleren van gezond en vitaal leven door preventie- en lifestyle- programma’s;
  • Een tijdige signalering van problemen om vroegtijdig te kunnen ingrijpen door gerichte begeleiding, behandeling en interventies op maat op alle

 

Triple C: Herstel van ‘’het gewone leven’’

De basismethodiek die Inter-tempus hanteert is Triple C. Na het opbouwen van een relatie met de jongere brengen we in kaart wat jij zou willen en wilt kunnen. Jij bent in regie en wij volgen jou. Het herstel van het gewone leven staat bij ons centraal. ‘Terug naar normaal’ is een term die wij en onze jeugdigen allen herkennen.

 

Triple-C in een notendop:

Triple-C is een visie en een methodiek voor de begeleiding en behandeling van mensen met een (verstandelijke) beperking, die daarnaast gedragsproblemen of psychische problemen hebben. De drie C’s van Triple-C staan voor Cliënt, Coach en Competentie. Coaches (begeleiders) ondersteunen cliënten door op basis van een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie samen competenties op te bouwen.

 

Cliënten ervaren het gewone leven, doordat we:

  • uitgaan van hun menselijke behoeften;
  • een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie met hen aangaan (relatieopbouw);
  • samen werken aan betekenisvolle daginvulling (competentieopbouw);
  • anders kijken naar probleemgedrag en de onderliggende oorzaken aanpakken.

Drie pijlers, drie doelen

 De belangrijkste pijlers van Triple-C zijn: het bieden van een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie en het bieden van een betekenisvolle daginvulling, waarbij we anders kijken naar probleemgedrag. Samen met de begeleider die hen onvoorwaardelijk ondersteunt, hebben cliënten een compleet en betekenisvol dagprogramma, waarin ze succeservaringen opdoen die een behandelend effect hebben: hun vertrouwen groeit, de stress neemt af en problematisch gedrag verdwijnt naar de achtergrond.

 

Relatieopbouw: onvoorwaardelijke ondersteuning Door sensitief en responsief aan te sluiten bij de behoeften van de Jongeren bouwen wij een relatie met hen op.

 

Competentieopbouw: betekenisvolle daginvulling

Cliënten ervaren het gewone leven aan de hand van een volledig dagprogramma dat bestaat uit betekenisvolle activiteiten op de competentiegebieden: Zelfzorg, Wonen, Werk/Scholing en Vrije tijd.

 

Anders kijken naar probleemgedrag:

Problematisch gedrag zien we als het topje van de spreekwoordelijk ijsberg. Achter gedrag zitten behoeftes. Deze behoeftes brengen we in kaart, door te luisteren en te lezen. Wij klimmen en dalen af. Samen met jou.

 

Meer weten?

 Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mi-hyun Dodde (directeur) via e- mailadres m.dodde@inter-tempus.nl

 

inter tempus

BEZOEKADRES OP AFSPRAAK:

 

Inter-tempus

Hoofdkantoor/postadres: Harmenkaag 27 (1e etage) 1741LA Schagen

Kantoor Alkmaar Kennemerstraatweg 107B (3e etage) 1814 GE Alkmaar