Maandag t/m vrijdag
Van 09:00 - 17:00 uur.

Aanmelden hulp
Contactformulier

Ambulante Intensieve Opvoedondersteuning

AMBULANTE INTENSIEVE OPVOEDONDERSTEUNING

Intensieve Opvoedondersteuning zorgt voor praktische en pedagogische hulp bij (dreigende) uithuisplaatsing van een kind.

Voor wie

De behandeling is bedoeld voor kinderen met veel probleemgedrag die dreigen uit huis geplaatst te worden of al uit huis geplaatst zijn en toewerken naar een terugkeer naar thuis. Of na terugkeer gaat gaat het nog niet goed in de thuissituatie noch op school. Ook in de vrije tijd zijn er (nog) behoorlijke problemen. Samen met de jeugdige, de ouders en andere mensen in de omgeving van de jeugdige wordt gewerkt aan het oplossen van de problemen.

judo

DE AANPAK

Wanneer samen bepaald is waar het kind kan wonen, stellen we de vorm, frequentie en de plek waarop de ondersteuning geboden wordt vast. Het bijzondere aan deze hulpvorm is dat onze medewerker vaak en veel hulp biedt in de woonsituatie, op school/werk en in de vrije tijd. Door zijn houding en intensieve aanwezigheid draagt hij bij aan het groeien van het zelfvertrouwen van de gezinsleden en het vertrouwen in de hulp.

Waar en door wie

Onze medewerker Intensieve Opvoedondersteuning helpt thuis, op school en in de vrije tijd. Hij wordt aangestuurd door een gedragswetenschapper of gedragstherapeut.

Het resultaat

Het thuis blijven wonen van een kind of het verkorten van de duur van een uithuisplaatsing. Een vergrote zelfredzaamheid van het kind, het gezin en de mensen rond het gezin. Het accepteren van hulp van buitenaf. Het (weer) volgen van onderwijs of het hebben van een baan/dagbesteding.