Maandag t/m vrijdag
Van 09:00 - 17:00 uur.

Aanmelden hulp
Contactformulier

Aanmeldformulier

Via onderstaand formulier kunt u een aanmelding doen voor hulp van Inter-eos. Wilt u eerst vooroverleg of heeft u een vraag? Bel 06-20782953  of mail info@inter-eos.nl

Niet in aanmerking voor hulpverlening binnen Inter-eos komen kinderen en/of jongeren waarbij er sprake is van ernstige of zeer ernstige verstandelijke beperking. Of wanneer verslavingsproblematiek, psychiatrische problematiek of forse echtscheidingsproblematiek (bijvoorbeeld waarbij sprake is van onderlinge rechtszaken) reden is van aanmelding.