Maandag t/m vrijdag
Van 09:00 - 17:00 uur.

Aanmelden hulp
Contactformulier

Flexibele organisatie

Een brede aanpak

Ons team is gedreven met hart voor het werk. Wij kennen geen 9 tot 5 mentaliteit en staan indien nodig paraat.

Maatwerk en Expertise

Goede kwaliteit zorg

Professionals die met een frisse blik open staan voor vernieuwende wijzen van zorg verlenen en zich blijvend scholen.

Wij zijn hier voor jou

De cliënt centraal

Wij hebben gesprekken met het kind, de ouders en overige betrokkenen.
Samen werken we aan de toekomst.

WELKOM BIJ ORTHOPEDAGOGISCHE PRAKTIJK INTER-EOS!

Inter-eos biedt ambulante jeugdhulp. Wij ondersteunen jeugdigen en hun ouders wanneer opgroeien niet vanzelf gaat. Samen brengen wij de problemen in kaart en zoeken wij naar oplossingen op maat. Hierbij zetten wij de kracht en talenten van de jeugdigen zelf en de mensen om hen heen in. Tegelijkertijd zetten wij in op preventie.


Eigen regie en autonomie

Perspectief bieden, zelfredzaamheid versterken en toe leiden naar werk en scholing staan bij ons centraal. Samen met de cliënt. Om tot goede resultaten en tevreden cliënten te komen is de zorgrelatie van het allergrootste belang. Hier zetten wij op in. Een goede vertrouwensrelatie met de jeugdige opbouwen is cruciaal. Hoe beter de relatie, hoe groter de kans om de doelen te halen. Daarom sluiten wij aan bij de leefwereld van de jeugdige en zijn systeem en staat bejegening bij ons hoog op de agenda.


Ervarend Leren

Daarnaast organiseert Inter-eos jongerenreizen voor jeugdigen die te maken hebben met de jeugdzorg of daar tegen aanlopen. Layca jongerenreizen vervult daarmee ook een sterk preventieve functie. Het mes snijdt aan meerdere kanten: de omgeving rondom de jeugdige kan op adem komen, en de jeugdige zelf doet nieuwe lerende ervaringen op en wordt uit de dagelijkse omgeving en stramien gehaald. Professionals leren de jeugdigen in andere rollen kennen, hoe ze in de groep functioneren, sterke kanten komen aan het licht. Leermomenten en ontspanning gaan hand in hand. Elk jaar weer zijn de intensieve reizen een groot succes.

"De behandeling van onze kinderen heeft goed aangeslagen. We hebben het nu weer ouderwets gezellig met elkaar!"

- Marion, moeder van Tommy en Chantal, 6 en 8 jaar oud.

Intensieve Opvoedondersteuning

Individuele gesprekken, gezinsgesprekken en gesprekken met personen uit de omgeving van het kind of gezin. Opstellen van een ondersteuningsplan met doelen.

Persoonlijke aandacht telt

Inter-eos richt zich op het vergroten van de eigen mogelijkheden en het verminderen van de problemen.

Aansluiten bij leefwereld

Op een creatieve manier wordt aansluiting gezocht met jouw leefwereld. We leren hoe dingen voor jou werken (en dat kunnen accepteren) en/of hoe je iets anders kunt doen.

Persoonlijke ontwikkeling

Van agressiebeheersing tot de ontwikkeling van sociale vaardigheden, wij verzorgen een gevarieërd trainingsaanbod voor kinderen en gezinnen.